Регистриран в системата като анонимен | Вход | Забравена парола | Регистрация

Обяви

  Общи условия

Общи условия
Паричка (www.parichka.com) е уеб базирана платформа за безплатни обяви.
Паричка няма финансови взаимоотношения с потребителите си.
Паричка не носи отговорност за съдържанието на публикуваните обяви.
Паричка не носи отговорност за вярността на публикуваните обяви.
Паричка няма каквито и да било отношения с продаващите/купуващите потребители.
Паричка не носи отговорност за възникнали измами/некоректно отношение/забавяне и каквато и да дейност в ущърб на потребителите си, в следствие на покупко-продажба, преговори и контакти осъществени чрез Паричка.

Паричка се задължава да поддържа сайта в изправност, както и да следи за добрия тон и цялостта на обявите.
При наличие на обява/коментар/съобщение засягаща нечии интереси, Паричка се задължава да провери, и ако се налага отстрани нежеланото съдържание след като екипът ни е уведомен на е-мейл info@parichka.com.

Всички публикувани потребителски данни в Паричка са направени от съдържателите им по собствено желание. Всеки потребител има възможност да определи какви данни да се показват в сайта.
Паричка няма да споделя вашият е-мейл и/или публично необявени данни с трети лица.
Е-мейл адреса на потребителя ще бъде използван за потвърждение за регистрация, за получаване на нотификации при постъпване на коментари към обява, за получаване на нотификации при постъпване на лично съобщение и за получаване на информационни бюлетини от името на Паричка.Изпращаните информационни бюлетини, включват непоискани търговски съобщения описани в Закона за електронната търговия. Вие можете да се откажете по всяко време от получаване, на каквито и да е съобщения в настройките на личния си профил: "Профил" -> "Нотификации"

Паричка има право да събира и използва информация относно потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която потребителя доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Паричка. Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защита.

Потребителите на Паричка се задължават да:
Публикуват само собствени обяви или обяви от името на трети лица, от които са опълномощени.
Да не публикуват обяви с невярно, подвеждащо и измамно съдържание.
Да не пречат на нормалната работа на сървъра (flood,spam и т.н.)
Спазват добрия тон в коментарите си и/или личните си съобщения